Björköortens jaktvårdsförening


 Hem
 Nyheter
 Hageljaktstig
 Kuljaktstig
 Klubbmästerskap
 Program
 Utbildning
 Skjutbanan
 Föreningen
  GDPR-i föreningen
  Styrelsen
 Gästbok

Besökare just nu: 4
Sidvisningar: 277699
Unika besök: 215227


Om föreningen

Björköortens jaktvårdsförening bildades 1934 och är sedan starten anslutet till Svenska jägareförbundet.

Främsta syftet med föreningen var då att gemensamt stärka de jaktbara viltstammarna
och samtidigt hålla efter predatorerna.
 
Mycket fokus lades på anläggandet av viltåkrar och gemensamt köptes utsäde in, som medlemmarna kunde köpa förmånligt. Skytteträning och fortbildning inom jakt och skytte har genom alla år varit en stor del av föreningens verksamhet.
 
En del djurarter har ju minskat genom åren samtidigt som nya arter tillkommit och
föreningen har då genom studiecirklar och utbildningar stärkt medlemmarnas kunskaper
utefter de nya förutsättningarna. Stövarjakt efter hare och räv, vakjakt på räv, ekorrejakt, fällfångst av räv, mård och iller, sträckjakt på morkulla, andjakt, rådjursjakt med hund och klappjakt på älg var några förekommande jaktsätt.
 
Idag är det främst älg, vildsvin, rådjur, räv, hare som jagas med våra hundar eller vid klappjakter.
Idag ligger stort fokus inom föreningen på just skytteträning och kurser.
Dagens viltstammar med mycket älg, vildsvin, rådjur, dovvilt ställer stora krav på
oss som jägare att förvalta dessa viltslag. Mycket av dagens jakt sker uteslutande
med kulvapen där jaktetik och säkerheten är avgörande för framtidens jakt. Etiken är synnerligen viktig då jägarkåren granskas allt mer och oftare.
 
Föreningen har sedan starten haft ett mycket gott samarbete med familjen Berg
på Rödjenäs gård, då de generöst arrenderat ut mark till föreningens förfogande.
Föreningen förfogar idag över en klubbstuga, älgbana med skjutkurer, trapbana, skeetbana samt hageljaktstig med 10 skjutstationer – allt i bästa skick!
 
Medlemsavgiften betalas till Plusgironr: 69 07 10-9. Avgiften är 100 kr per vuxen, 50 kr för ungdomar under 18 år alternativt 250 kr för hela familjen.

Föreningen har idag 240 medlemmar och vill gärna bli fler.
 
 

Välkomna att besöka oss!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Björköortens jaktvårdsförening

 

 

©Björköortens Jaktvårdsförening