Björköortens jaktvårdsförening


 Hem
 Nyheter
 Hageljaktstig
 Kuljaktstig
 Klubbmästerskap
 Program
 Utbildning
 Skjutbanan
 Föreningen
  GDPR-i föreningen
  Styrelsen
 Gästbok

Besökare just nu: 5
Sidvisningar: 263778
Unika besök: 207191


Styrelsen Björköortens jaktvårdsförening from 20210225

Ordförande: Mattias Hjalmarsson, 070-864 15 99

Vice Ordförande: Max Dunberg 076-019 25 19

 

Sekreterare: David Kvarnstrand, 070-62 522 01

 

Kassör: Tobias Gustafsson 072-302 70 22

 

Ledarmöter: Tony Nilsson, Nisse Berg, Fredrik Adolfsson, 

 

Suppleanter: Odd Andersson, Birger Johansson

 

Valberedning: 

Sammankallande Daniel Hjort, Björköby

Jimmy Andersson, Sickelsås

Jacob Karlsson, Björköby

 

 

 

©Björköortens Jaktvårdsförening